Obavijest iz Bucavca d.o.o.

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 1 lipnja, 2021 12:53

Obavijest iz Bucavca d.o.o.

Danas 01.06.2021. godine započela je dodjela  kanti za korisni otpad koje su nabavljene u suradnji općine Primošten i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Kante su zelene boje sa narančastim poklopcem volumena 120 i 240 litara i biti će dodijeljene svim korisnicima na području općine Primošten. Iste će se koristiti za prikupljanje korisnog plastičnog, staklenog i papirnatog otpada. Napominjemo da će se vrećice za plastični, stakleni i papirnati otpad i dalje koristiti (vrećice sa pripadajućim otpadom se odlažu u kantu).

Bucavac d.o.o.

 

bucavac

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 1 lipnja, 2021 12:53