OBAVIJEST RODITELJIMA-Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva šk. god. 2019.-2020.

PrimostenPlus L.S.
od PrimostenPlus L.S. 9 svibnja, 2019 09:30

OBAVIJEST RODITELJIMA-Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva šk. god. 2019.-2020.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku iz sredstava EU Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) osigurava sredstva za provođenje Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020.

Navedeno će Ministarstvo vrlo brzo raspisati Otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2019.-2020.). Ciljne skupine ovog Poziva su djeca koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva te koja su polaznici obveznog školskog programa i definirana su kao najpotrebitija prema određenim kriterijima za redovito primanje prehrane na način na koji je školska prehrana organizirana ili na drugi odgovarajući način sukladno načelima zabrane diskriminacije i jednakog postupanja.

Škole su dužne što žurnije dostaviti dokumentaciju i broj učenika koji zadovoljavaju glavni kriterij. Za odabrani kriterij potrebno je priložiti odgovarajuću dokumentaciju. Kako su vremenski rokovi ograničeni, molimo roditelje za žurnost u prikupljanju potrebne dokumentacije.

Prijave i dokazna dokumentacija zaprimati će se u tajništvu škole najkasnije do 17. svibnja 2019. godine. Roditelji/staratelji će uz dokumentaciju koju prilažu popuniti i potpisati obrazac prijave koji će dobiti u školi.

GLAVNI KRITERIJ DOKAZ
Djeca iz obitelji koji su korisnici prava na doplatak za djecu Rješenje o priznavanju prava na doplatak za djecu, potvrda o primitku doplatka za djecu

 

Uz broj učenika koji zadovoljavaju glavni kriterij moći će se osigurati još prehrana za 10% učenika na temelju kriterija koje donese škola.

PrimostenPlus L.S.
od PrimostenPlus L.S. 9 svibnja, 2019 09:30
Napišite komentar

Nema komentara

Još nema komentara!

Napišite komentar! Na ovom članku još uvijek nema komentara, ali vi možete biti prvi.

Napišite komentar
Pogledajte komentare

Napišite komentar

Email adresa neće biti objavljena
Obavezna polja su označena*