Od danas vozni park Bucavca d.o.o. je bogatiji za još jedno vozilo

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 28 listopada, 2021 11:36

Od danas vozni park Bucavca d.o.o. je bogatiji za još jedno vozilo

Novo vozilo je multifunkcionalno vozilo šasije Iveco snage 338 kW, opremljeno od strane tvrtke PK- Palfinger Kran d.o.o. sa dizalicom nosivosti do 5.000 kg, navlakačem za manipulaciju sa mobilnim reciklažnim dvorištem, kontejnerima i prekrcajnim stanicama, grajferom za prikupljanje krupnog otpada, košarom za rad na visini  i komunalnim kiperskim kontejnerom kapaciteta 30 m³. Navedeno vozilo upravo je vozilo kakvo je nedostajalo Bucavcu za potpunu uslugu iz područja komunalnih poslova, a prvenstvena namjena će mu biti povećanje zbrinjavanja iskoristivog otpada, premještanje mobilnog reciklažnog dvorišta na različite lokacije unutar općine Primošten, te logistika prilikom predviđene modernizacije sustava prikupljanja otpada putem podzemnih i polupodzemnih kontejnera kojima će se u dogledno vrijeme u Primoštenu prikupljati sve vrste otpada. Vozilo je nabavljeno u projektu „Nabava komunalnog vozila za zeleni Primošten“ i financirano je sa 85% iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, a Bucavac je sudjelovao sa 15% od nabavne cijene vozila.

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 28 listopada, 2021 11:36