Preporuke i upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za hrvatske i strane državljane koji prelaze državnu granicu i ulaze u Republiku Hrvatsku

PrimostenPlus
od PrimostenPlus 11 svibnja, 2020 20:23

Preporuke i upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za hrvatske i strane državljane koji prelaze državnu granicu i ulaze u Republiku Hrvatsku

Odlukom o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske („Narodne
novine“ broj 32/20 i 48/20), te Odlukom o izmjenama i dopuni iste odluke od 9. svibnja 2020.
omogućuje se:

1. Hrvatskim državljanima ulazak u Republiku Hrvatsku i odlazak u inozemstvo.
2. Povratak u matične države građanima država članica Europske unije odnosno države članice
schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom području kao i članovima njihovih obitelji,
te državljanima trećih zemalja koji su osobe s dugotrajnim boravištem na temelju Direktive Vijeća
2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem i
osobama koje imaju pravo boravka temeljem drugih direktiva EU ili nacionalnog prava ili koje imaju
nacionalne dugoročne vize, te ulazak u Republiku Hrvatsku pod posebnim uvjetima.
3. U istoj odluci propisani su i izuzeci od primjene gornjih odredbi, a isti su za:

– zdravstvene djelatnike, zdravstvene istraživače i suradnike, stručnjake za skrb o
starijima te osobe koje zahtijevaju hitno medicinsko liječenje
– prekogranične radnike
– prijevoznike robe i drugo prometno osoblje u mjeri u kojoj je to potrebno
– diplomate, policijske službenike u obavljanju svojih poslova, službe i timove Civilne
zaštite, osoblje međunarodnih organizacija i međunarodno vojno osoblje u
obavljanju svojih funkcija
– putnike u tranzitu,
te za:
– osobe koje imaju poslovni razlog ili kod kojih postoji koji drugi gospodarski interes
– osobe koje putuju zbog neodgodivih osobnih razloga (npr. vlasnici su nekretnine u
Republici Hrvatskoj ili imaju koji drugi neodgodiv osobni razlog).

Ulazak u Republiku Hrvatsku za hrvatske državljane.

Za hrvatske državljane iz članka II. Odluke ne
provodi se više mjera samoizlacije u trajanju od 14 dana već im se prilikom ulaska u Republiku
Hrvatsku od strane granične policije uručuje letak u kojem ih se obvezuje da poštuju opće i posebne
preporuke i upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kojima se preporučuje da čim više ograniče
kontakte s drugim osobama iz svoje okoline te da izvan svoje kuće obavljaju samo najnužnije i
neodgodive poslove tijekom 14 dana od dana ulaska u Republiku Hrvatsku.
Navedeno vrijedi i za strane državljane kojima se pod posebnim uvjetima dopusti ulazak u Republiku
Hrvatsku.

Ulazak u Republiku Hrvatsku za strane državljane. Ako strani državljanin ima namjeru prijeći državnu granicu mora zadovoljiti jedan od sljedećih uvjeta:

1. posjeduje dokumentaciju kojom dokazuje vlasništvo nekretnine koja se nalazi u Republici
Hrvatskoj ili plovila (moguće i nositelj leasinga), ili dolazi na sprovod u Republiku Hrvatsku
(posjeduje odgovarajuću dokumentaciju kojom to dokazuje). Po zadovoljenju uvjeta, tim
stranim državljanima omogućuje se prijelaz državne granice, evidentira ih se te upisuje
mjesto/adresu na kojoj će boravitim odnosno na kojoj se nekretnina/plovilo nalazi, kontakt
broj telefona i vrijeme boravka-kada planiraju izlazak iz Republike Hrvatske.
2. Posjeduju dokumentaciju kojom dokazuju poziv gospodarskog subjekta u Republiku
Hrvatsku, ili poziv na poslovni sastanak. Za te putnike potrebno je upisati mjesto/adresu na
kojoj će boraviti te kontakt broj telefona i vrijeme boravka-kada planiraju izlazak iz Republike
Hrvatske.
3. Sve ostale strane državljane koji imaju neki poslovni razlog, kojeg se u ovome času ne može
predvidjeti, a nemaju odgovarajuću dokumentaciju, potrebno je uputiti da svoju namjeru
prelaska državne granice (ulaska u Republiku Hrvatsku) najave na [email protected] te će im
se u najkraćem roku odgovoriti na taj zahtjev.

Epidemiološke mjere. Sve navedene i hrvatske i strane državljane treba uputiti u epidemiološke
mjere kojih su se dužni pridržavati, a to su:

Osobe iz ovih kategorija dužne su svesti kontakte s drugim osobama na nužni minimum i pridržavati
se uputa o smanjenju rizika od prijenosa bolesti (izbjegavati fizički kontakt, npr. rukovanje; pri
kontaktu licem u lice održavati razmak od najmanje 1,5 metra; često prati ili dezinficirati ruke;
izbjegavati dodirivanje lica rukama uz preporuku da u zatvorenim prostorima, izvan svog doma ili
smještaja u kojem se nalaze, nose masku za lice ili medicinsku masku).

Tijekom 14 dana od dana ulaska u Republiku Hrvatsku osobe mjere tjelesnu temperaturu u jutarnjim
satima i ako je tjelesna temperatura u jutarnjim satima viša od 37,2 °C, ako se osoba osjeća bolesno ili
ima bilo koje znakove bolesti treba se telefonom javiti izabranom liječniku obiteljske medicine ukoliko
ga ima, ili teritorijalno nadležnom epidemiologu. Stranim državljanima u kontaktiranju epidemiološke
službe može pomoći vlasnik smještaja odnosno njegov predstavnik ili domaćin, tj. organizator njihova
dolaska.

Pojava simptoma bolesti tijekom boravka u Republici Hrvatskoj. Ako osobe prijeđu državnu granicu i
po ulasku u Republiku Hrvatsku razviju simptome bolesti ostaju u svom smještaju i javljaju se
telefonom domaćinu, tj. organizatoru njihova dolaska koji obavještava epidemiologa u pripravnosti ili
nadležnog liječnika primarne zdravstvene zaštite. Izvan radnog vremena nadležnog liječnika primarne
zdravstvene zaštite, domaćin strane (službene) osobe koja ima izraženije simptome bolesti poziva
hitnu medicinsku službu ili telefonom kontaktira najbližu COVID ambulantu.

Ulazak u Republiku Hrvatsku za osobe koje imaju znakove bolesti. Ako pri ulasku u Republiku Hrvatsku
osoba ima znakove bolesti, granična policija će obavijestiti graničnog sanitarnog inspektora i/ili sanitarnog
inspektora Područnog ili Središnjeg ureda Državnog inspektorata.Takvim osobama preporučuje se da ne
ulaze u Republiku Hrvatsku, a ako iz neodgodivih razloga ipak moraju prijeći državnu granicu upućuju se
najkraćim putem u nadležnu zdravstvenu ustanovu na testiranje i liječenje odnosno, upućuju se na
testiranje i u izolaciju.

Preporuka ne kretanja na put. Osobe koje imaju povišenu tjelesnu temperaturu i/ili simptome
akutne respiratorne infekcije trebaju odgoditi svoj dolazak u Republiku Hrvatsku. Prije kretanja na
put stranim državljanima se preporuča da izmjere jutarnju temperaturu. Ako je tjelesna temperatura
osobe izmjerena u jutarnjim satima viša od 37,2 °C, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje
znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva,
preporučuje se da osobe ne krene na put.

Preporuke i upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Ovih preporuka i uputa dužni su se
pridržavati hrvatski i strani državljani koji ulaze u Republiku Hrvatsku i to 14 dana od dana prelaska
državne granice na sljedeći način:
 Tijekom prvih 14 dana od ulaska u Republiku Hrvatsku izlasci iz smještaja ograničavaju se samo na nužne:
obavljanje posla ako se radi o poslovnom razlogu ulaska u Republiku Hrvatsku, obavljanje nužnih
aktivnosti uz kontinuirano pojačano provođenje higijenskih mjera.
 Tijekom nužnih izlazaka iz smještaja preporuča se koristiti masku ili prekrivalo za nos i usta, održavati
fizički razmak od drugih osoba (minimalno 1,5 metar) te provoditi higijenu ruku.
 Ruke što češće prati toplom vodom i sapunom i/ili koristiti dezinfekcijsko sredstvo za ruke koje treba
dobro utrljati u dlanove. Izbjegavati dodirivanje lica, usta, nosa i očiju.
 Izbjegavati korištenje javnog prijevoza. U prijevoznom sredstvu poželjno je da je osoba sama ili isključivo s
osobama koje dijele zajednički smještaj.
 Treba dosljedno izbjegavati grupiranja i javna okupljanja
 Tijekom poslovnih sastanaka treba susretati što manji broj osoba, osigurati fizički razmak od 1,5 metra uz
dostupnost dezinfekcijskih sredstava, izbjegavati nepotrebne sastanke.
 Tijekom boravka u smještaju takve osobe same pripremaju hranu, odnosno koriste usluge dostave hrane i
pića.
 Usluge plaćanja obavljaju se bezgotovinskim kartičnim plaćanjem ili on-line uslugama.
 Svako jutro potrebno je izmjeriti tjelesnu temperaturu, ukoliko je viša od 37,2, potrebno je izmjeru
ponoviti nakon 10 minuta, te ako je temperatura ponovno viša od 37,2 potrebno je ostati kod kuće/u
smještaju i javiti se izabranom liječniku obiteljske medicine ukoliko ga ima (hrvatski državljani), ili
teritorijalno nadležnom epidemiologu
 U slučaju pojave simptoma akutne respiratorne infekcije (kašalj, grlobolja, povišena tjelesna temperatura,
kratak dah/otežano disanje, gubitak osjeta njuha i okusa) 2 potrebno je ostati kod kuće/u smještaju i javiti
se izabranom liječniku obiteljske medicine ukoliko ga ima (hrvatski državljani), ili teritorijalno nadležnom
epidemiologu
 U slučaju nagle pojave teških, po život ugrožavajućih simptoma osoba se javlja hitnoj medicinskoj službi.

Ako nastupe simptomi bolesti dišnih putova. Ako razvijete simptome bolesti dišnih puteva (povišena
tjelesna temperatura, kašalj, kratkoća daha, otežano disanje, grlobolja, slabost) javite se telefonom
svom izabranom liječniku, koji će na temelju Vašeg zdravstvenog stanja procijeniti potrebu za
eventualnim testiranjem na novi koronavirus. Ako Vam zatreba liječnička pomoć zbog razloga koji
nisu respiratorna bolest, nazovite izabranog liječnika ili neka ga kontaktira netko od Vaših ukućana
radi konzultacije i dogovora o kućnoj posjeti. Ne idite sami u zdravstvenu ustanovu bez prethodne
telefonske najave.

Više podataka o koronavirusnoj bolesti i mjerama smanjenja rizika od širenja
bolesti možete pročitati na mrežnim stranicama HZJZ-a https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-
zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/ te dobiti od izbranog liječnika i teritorijalno
nadležnog epidemiologa.

Hrvatski i strani državljani mogu zatražiti dodatne informacije i pojašnjenja na info broju 112 ili 113.

HRVATSKI ZAVOD
ZA JAVNO ZDRAVSTVO

PrimostenPlus
od PrimostenPlus 11 svibnja, 2020 20:23