I Primoštencima otpis dugova

PrimoštenPlus
od PrimoštenPlus 2 ožujka, 2015 15:53

I Primoštencima otpis dugova

Općina Primošten također se priključila sporazumu o otpisu dugova najugroženijim građanima, u sklopu programa Vlade kojim se adekvatnim mjerama ublažavaju financijski problemi građana.

Podsjetimo, Vlada je sredinom siječnja prihvatila sporazum o oprostu dugova prema teleoperaterima, bankama, javnim poduzećima i gradovima, a priključila im se i Porezna uprava. Radi se o dugovima najsiromašnijim građana do 35.000 kuna, koji nemaju novca ni imovine da ga vrate. Procjenjuje se da je takvih građana otprilike 60.000.

Dužnici na internetskim stranicama Fine mogu provjeriti zadovoljavaju li kriterij visine duga na dan 30. rujna 2014., što je jedan od kriterija za sudjelovanju u modelu otpisa duga.

Na Fininoj stranici navedeni su svi kriteriji za otpis duga odnosno odgodu ovrhe, kao i mjere i postupak za otpis duga odnosno odgodu ovrhe, a također se mogu preuzeti i svi potrebni dokumenti i obrasci. Pregled duga, navodi Fina, može se bez naknade preuzeti u poslovnicama same Agencije ili Centrima za socijalnu skrb.

Zahtjev za otpis duga mogu podnijeti samo građani čiji je račun, prema podacima Fine, blokiran dulje od 360 dana, i to do 30. rujna prošle godine, a dužni su kumulirano prema svim vjerovnicima do 35.000 kuna.

Izvor: ŠibenikIn

PrimoštenPlus
od PrimoštenPlus 2 ožujka, 2015 15:53