RADIONICA UPRAVE RIBARSTVA U TRIBUNJU ZA MJERU I.6. “DIVERSIFIKACIJA I NOVI OBLICI PRIHODA”

PrimostenPlus L.S.
od PrimostenPlus L.S. 24 srpnja, 2018 19:45

RADIONICA UPRAVE RIBARSTVA U TRIBUNJU ZA MJERU I.6. “DIVERSIFIKACIJA I NOVI OBLICI PRIHODA”

Uprava ribarstva, Ministarstvo poljoprivrede će održati Radionicu u Kulturnom centru u Tribunju 26.07. u 11:00h  ,a kako bi se korisnike detaljno upoznalo sa načinom sudjelovanja u natječaju, tj. kako bi se pojasnili postupci koje korisnici moraju provesti da bi ispunili uvjete i kriterije te ostvarili pravo na potporu u okviru ove mjere. Sudjelovanje na radionici je potrebno prijaviti do 25. srpnja 2018. godine na e-mail adresu: [email protected] ili putem telefona na: 01/6443-173.

Ministarstvo poljoprivrede je objavilo natječaj za mjeru I.6. “Diversifikacija i novi oblici prihoda”. Sredstva javne potpore  iznose ukupno 7.628.864,00 eura u protuvrijednosti u kunama. Najviši iznos potpore koji se može ostvariti po korisniku iznosi 75.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama. Rok za podnošenje zahtjeva za potporu traje do 1. listopada 2018. godine.

Predmet potpore

Predmet potpore su ulaganja koja doprinose diversifikaciji prihoda ribara.

Korisnici

  • korisnik mora biti ovlaštenik važeće povlastice za najmanje jedno ribarsko plovilo koje ispunjava sljedeće uvjete:

                – mora posjedovati dozvolu za plovidbu brodice odnosno svjedodžbu o sposobnosti broda za plovidbu, važeću u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu, čime se dokazuje da je plovilo u funkciji;

                – mora biti upisano u Registar ribarske flote Republike Hrvatske najmanje dvije godine, ako se Zahtjev za potporu odnosi na segment gospodarskog ribolova na moru;

                – mora imati dostatnu ribolovnu aktivnost od najmanje 20 ribolovnih dana ostvarenih u godini koja prethodi podnošenju Zahtjeva za potporu.

Prihvatljivi troškovi

  • prihvatljivi su troškovi u okviru ulaganja u razvoj komplementarnih djelatnosti ribara, uključujući ulaganja u plovilo, udičarski turizam, restorane, okolišne usluge u području ribolova i obrazovne aktivnosti o ribolovu.
  • prihvatljivi su i opći troškovi do gornje granice od 12 posto ukupnih prihvatljivih troškova operacije, i to troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj, a što uključuje konzultantske usluge za pripremu Zahtjeva za potporu i Zahtjeva za isplatu te popratne dokumentacije koja se dostavlja uz predmetne zahtjeve.
  • Komplementarne djelatnosti iz stavka se moraju odnositi na ribarevu osnovnu poslovnu djelatnost ribolova.

Intezitet potpore

intenzitet potpore iznosi 50 posto ukupnih prihvatljivih troškova u okviru operacije, te je moguće povećanje intenziteta potpore u slučaju:

  • operacija se odnosi na mali priobalni ribolov – intenzitet iznosi 80%
  • operaciju provodi ribarska zadruga – intenzitet iznosi 60%
  • operaciju provodi organizacija proizvođača – intenzitet iznosi 75%

Natječaj, Pravilnik i sva potrebna dokumentacija se nalazi na sljedećem LINKU

PrimostenPlus L.S.
od PrimostenPlus L.S. 24 srpnja, 2018 19:45
Napišite komentar

Nema komentara

Još nema komentara!

Napišite komentar! Na ovom članku još uvijek nema komentara, ali vi možete biti prvi.

Napišite komentar
Pogledajte komentare

Napišite komentar

Email adresa neće biti objavljena
Obavezna polja su označena*