Raspored radionica za lipanj 2021. u sklopu projekta “Revitalizacija Primoštena”

PrimostenPlus L.S.
od PrimostenPlus L.S. 31 svibnja, 2021 09:03

Raspored radionica za lipanj 2021. u sklopu projekta “Revitalizacija Primoštena”

Raspored radionica za lipanj 2021. u sklopu projekta “Revitalizacija
Primoštena” – Radionice/predavanja održavat će se preko
aplikacije ZOOM  kao i do sada 

PrimostenPlus L.S.
od PrimostenPlus L.S. 31 svibnja, 2021 09:03