Saziv 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten donosi ove teme

PrimostenPlus L.S.
od PrimostenPlus L.S. 27 siječnja, 2018 11:06

Saziv 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten donosi ove teme

5. redovna  sjednica Općinskog vijeća Općine Primošten održati će se dana        31.siječnja  (srijeda)2018. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.  

    Predloženi dnevni red:

1.Prijedlog proč . teksta Statuta Općine Primošten / usklađenje temeljem članka 33. Zakona o

izmjeni i dopuni Zakona o lokalnoj, regionalnoj / područnoj/ samoupravi  („Narodne

novine“ broj 123/17)

2.Polugodišnje Izvješće Općinskog Načelnika o radu  za vremensko razdoblje od 01. srpnja

do 31.  prosinca 2017. godine

3.Autentično  tumačenje odredbi Odluke o komunalnom doprinosu  Općine Primošten

/Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 1/13, 7/13, 1/14, 2/14, 3/14, 6/17/

4.Prijedlog Odluke o povjeravanju  poslova Komunalnom poduzeću „ BUCAVAC“ d.o.o.

za 2018.godinu.

5.Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja poslova komunalne djelatne usluga parkiranja

„ Bucavcu“ d.o.o. u 2018. godini

6.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti „BUCAVCU „ d.o.o. na Cjenik usluga parkiranja u 2018.godini

7.Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja poslova komunalne djelatnosti   tržnice   na

malo „ Bucavcu“ d.o.o. u 2018. godini

8.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti  „BUCAVCU „ d.o.o. na Cjenik zakupa prodajnog

prostora  na / zelenoj /  tržnici na malo u 2018. godini

9.Prijedlog Odluke o daljnjem povjeravanju obavljanja poslova komunalne djelatnosti

prijevoza putnika i robe na području Primoštena „ Bucavcu“ d.o.o. u 2018. godini

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti „BUCAVCU „ d.o.o. na Cjenik prijevoza putnika

i roba na području  Primoštena u 2018. godini

 1. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog

otpada  i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Primošten

12. Prijedlog Odluke o raspisivanju  natječaja za korištenje javnih površina  za 2018. god
13.Suglasnost Općinskog vijeća Općine Primošten na Zapisnik 1. sjednice Skupštine

Komunalnog poduzeća „ Bucavac“ d.o.o.  s odlukama

14.Suglasnost na Financijski Plan Komunalnog poduzeća „Bucavac„za 2018.

godinu

15.Suglasnost na Plan  nabave Komunalnog poduzeća „Bucavac„za 2018.godinu

16.Prijedlog VII. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Primošten za 2017. godinu

17.Suglasnost Općinskog vijeća Općine Primošten  na  Izmjenu i dopune internog Pravilnika

za postupke jednostavne nabave / Plan nabave donosi Općinski Načelnika /

 1. Suglasnost Općinskog vijeća na Plan nabave Općine Primošten za 2018. godinu
19.Suglasnost Općinskog vijeća na  Sporazum  o suradnji na projektu  razvoja širokopojasne
     infrastrukture  sljedeće generacije  bespovratnim sredstvima EU na području Šibensko
     kninske županije
 1.  Suglasnost Sporazum o financiranju uređenja građevinskog zemljišta, 740-06 17-02 61

2182 02-02-17-1 od dana 23. studenog 2017. godine

21.Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o pojedinačnim  zahtjevima  za oslobađanje

komunalnog doprinosa u sklopu postupka legalizacije( („Službeni vjesnik Općine

Primošten“ broj 8/15)

22.Prijedlog Odluke o iskopu temelja i izradi kameno betonskog suhozida  s armaturom na

šetnici u pravcu Bilo – Dolac

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na preostale donacije, sponzorstva i isplaćene

jednokratne novčane naknade tijekom 2017. godine

24.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na preostale Odluke i Ugovore o jednostavnoj

nabavi  tijekom 2017. godine

 1. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o izradi monografije „Gospa od Loreta“

26.Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o promociji monografije „Primošten–Gospa od

Loreta“

 1. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o pripremi i organizaciji prigodnog domjenka uoči

predstojećih blagdana Božića i Nove 2018.  godine

 1. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja Općine Primošten za 2017. godinu
 1. Zapisnik sa 19. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten  s

Odlukama

 1. Zapisnik sa 20. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten  s

Odlukama i

a/ Rebalansom Dječjeg vrtića Općine Primošten  za 2017.

31Prijedlog Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Primošten

za 2018.godinu

32Prijedlog II. Izmjene i dopune Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na

Području Općine Primošten  za 2017.godinu

33.Izvješće o izvršenju Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine

Primošten za 2017. godinu

34.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na:

a/ Sporazum  Općine Primošten i Mate Pancirov

b/ Ugovore o kupoprodaji nekretnina Općine Primošten i Ante  Mikelin s Josom Mikelin

35.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Ugovor za poštanske usluge za 2018. godinu

36.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Anex br. sa RWE

37. Program mjera Zavoda za javno zdravstvo Županije Šibensko – kninske Službe

epidemiologije u 2018. godini

38.Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o prodaji dijela nekretnine čest. 19666/4 k.o.

Primošten 7 /17)

 1. Zahtjev Komunalnog poduzeća „BUCAVAC“ d.o.o. i PRIMOŠTEN ODVODNJE d.o.o.

za oslobađanje od plaćanja  komunalnog doprinosa  za rekonstrukciju  komunalno

servisne  građevine  2131/1 k.o. Primošten

40.Prijedlog Odluke o djelomičnom financiranju redovitog poslovanja „PRIMOŠTEN

ODVODNJA“ d.o.o.

41.Zamolba Živka Žaja za otpis zateznih kamata

Klasa: 023-01/18-01/05
Ur.broj: 2182/02-01-18-1
Primošten, 24. siječnja 2018. godine

 

                                                         PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                 Jere Gracin

Općina Primošten

 

PrimostenPlus L.S.
od PrimostenPlus L.S. 27 siječnja, 2018 11:06