U Novoj godini ulazimo sa nizom novih zakona i propisa

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 1 siječnja, 2017 12:00

U Novoj godini ulazimo sa nizom novih zakona i propisa

 

S prvim minutama 2017. godine ugostitelji su morali prilagoditi svoje blagajne kako bi na piće i hranu obračunali višu stopu PDV-a od 25 posto, dok se niža stopa od 13 posto od nedjelje počinje obračunavati za struju ili sjeme u poljoprivredi, a većina zaposlenika već bi u siječnju trebala dobiti više plaće.

Nešto više cijene hrane ili pića u restoranu ili kafiću već tijekom novogodišnjeg dočeka prva su vidljiva promjena zakona kojima je definirana porezna reforma, koja bi ipak u konačnici većini zaposlenih trebala donijeti veće plaće, a poduzetnicima manje porezno opterećenje.

Sama porezna reforma definirana je sa 16 zakonskih tekstova, koji s prvim danom 2017. stupaju na snagu, a uz to na snazi su od danas i drugi važni zakoni i propisi, među njima i Vladina uredba kojom je minimalna plaća u ovoj godini utvrđena u iznosu od 3.276 kuna bruto, što je za 156 kuna više nego do sada.

Niže stope poreza na dohodak i na dobit

Zaposlenici bi već s plaćama koje će u siječnju primiti za prosinca trebali dobiti i nešto veće plaće, a to bi povećanje, ovisno o visini njihove plaće te olakšicama primjerice za djecu, moglo biti od tek par desetaka kuna do nekoliko tisuća kuna, ako je riječ o građanima koji koji primaju i više nego izdašne plaće.

Naime, od danas je na snazi novi Zakon o porezu na dohodak kojim je osnovni osobni odbitak povećan na 3.800 kuna te je jednak za sve porezne obveznike (za zaposlene je do sada bio 2.600 kuna). Stope poreza od 25 i 40 posto snižene su, pak, na 24 i 36 posto, a promijenjene su i porezne osnovice pa će se stopom od 24 posto oporezivati dohoci do 17.500 kuna, a sve iznad tog iznosa po stopi od 36 posto.

novac bogataši

Te će se stope i porezne osnovice primjenjivati i kod obračuna predujma poreza na dohodak i umirovljenicima, no njima bi se tako utvrđena porezna obveza dodatno umanjila za 50 posto, a takvo će se umanjenje primjenjivati i za obveznike u lokalnim jedinicama u prvoj skupini područja razvrstanih prema stupnju razvijenosti te gradu Vukovaru.

Povećani su i osobni odbici za djecu pa od sada osobni odbitak za uzdržavanog člana, kao i za prvo dijete, iznosio 1.750 kuna, za drugo dijete 2.500 kuna, itd.

Po stopi od 12 posto sada će se oporezivati samo konačni dohodak od imovine i kapitala te osiguranja.

Novina je zakona i tzv. sintetičkog oporezivanja dohotka od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti i drugog dohotka. Tako će se sav prihod ostvaren tijekom jedne godine, npr. od plaća i autorskih honorara zbrajati i na tako utvrđeni godišnji dohodak plaćati porez po stopi od 24 posto na poreznu osnovicu do 210 tisuća kuna, a na dio iznad tog iznosa po stopi od 36 posto.

Po novome nema ni iznimaka od plaćanja doprinosa. Tako će se, temeljem izmjena Zakona o doprinosima, doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje plaćati i na autorske honorare, za isporučena umjetnička djela te drugi dohodak umirovljenika, ali po upola nižim stopama – za mirovinsko osiguranje temeljem generacijske solidarnosti po stopi od 10 posto, a za zdravstveno 7,5 posto.

S početkom 2017. na snagu su stupile i izmjene Zakona o porezu na dobit, kojima je stopa tog poreza od 20 posto snižena na 18 posto, a uvedena i snižena stopa od 12 posto za poduzetnike s godišnjim prihodima nižim od tri milijuna kuna.

Foto-lipanj

Izmjene daju mogućnost i bankama da im se, kao jednokratna mjera u 2017. godini, kao porezno priznati rashod prizna otpis djelomično nadoknadivih i u potpunosti nenadoknadivih plasmana, utvrđenih u skladu s Odlukom o klasifikaciji plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija. Ta bi se mjera odnosila samo na potraživanja koja su iskazana u poslovnim knjigama banke kao djelomično nadoknadiv i potpuno nenadoknadiv plasman do 31. prosinca 2015. godine.

Veći PDV ugostiteljstvu i na šećer, niži za struju

Uz već spomenute ugostitelje, koji su do sada na hranu i piće obračunavali PDV po sniženoj stopi od 13 posto, a od danas po stopi od 25 posto, ta se viša stopa primjenjuje i na bijeli šećer.

Izvor:Slobodnadalmacija.hr

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 1 siječnja, 2017 12:00