DRŽAVNO PRVENSTVO U ŠPORTSKOM RIBOLOVU ŠTAPOM SA OBALE

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 14 listopada, 2014 09:07

DRŽAVNO PRVENSTVO  U ŠPORTSKOM  RIBOLOVU ŠTAPOM SA OBALE

Od 17.10. do 19. 10. 2014 u Primoštenu se održava u organizaciji Športskog društva Lignja – Primošten:

DRŽAVNO PRVENSTVO U ŠPORTSKOM RIBOLOVU ŠTAPOM SA OBALE  ZA
SENIORKE I SENIORE

Satnica događanja:

petak, 17. 10. 2014.
– 16,30 do 19,30  sati  verifikacija i otvaranje prvenstva u prostoriji zabavnog centra Hotela Zora –taverna.

subota, 18. 10. 2014.
– Od 08 do 13,30  sati natjecanje u  zoni kamp Adriatic i Bilo.
– 14,15 sati vaganje ulova za 1.dan natjecanjau prostoriji zabavnog centra Hotela Zora –taverna.

nedjelja, 19. 10. 2014.
– Od 08,00 do 13,30  sati natjecanje u zoni poluotoka Raduča.
– 14,15 sati vaganje ulova za 2. dan natjecanja u prostoriji zabavnog centra Hotela Zora –taverna.

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 14 listopada, 2014 09:07