85. godina Primoštenske glazbe

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 21 travnja, 2014 13:02

85. godina Primoštenske glazbe

85. godina Primoštenske glazbe
Ove godine Primoštenska glazba slavi 85. rođendan. Od davne 1929. godine pa do danas glazba se uz kraće stanka održala te na svoj način živila sa  miston. Glazba će kroz godinu sa nekoliko koncerata  odati  počasti svim glazbarima i kapelnicima koji su bili i koji će to tek postati i na taj način skromno proslaviti svoj 85. rođendan.  Danas puhački orkestar «Primošten» broji  33 aktivna glazbara pod dirigentskom palicom kapelnika prof. Borisa Plazibata.

PRVI ČLANOVI PRIMOŠTENSKE GLAZBE:
1.    Ante Prgin – Toneto  / bonbardine
2.    Josip Skroin – Kuse / bariton
3.    Jere Huljev – Bolo / tronba B
4.    Juraj Nižić – Đorđi / fliger II
5.    Jere Matošin Proto / basso b
6.    Mate Soža – Tarač
7.    Adam Jurin / basso F
8.    Ante Makelja  / klarinet I B
9.    Ivan Huljev – Trtalja / klarinet I B
10.  Ante Luketa / tronba
11.  Jakov Jurin – Čirigin / corno
12.  Špiro Huljev – Špirac / klarinet IIb Marko Skorin – Maleni  / klarinet es
13.  Joso Prgin – Surka / tronbon
14.  Špiro Huljev – Dudo / fliger I
15.  Šimun Prgin – Pivčev / doboš

Božić 1928. godine. Dvor Mate Huljeva u Primoštenu. Sa   tamburaškim orkestrom se te godine slavio Božić i tom je prilikom  nekoliko Primoštenaca reklo: “Dogodine nećemo slaviti Božić sa tamburaškim orkestrom, slavit ćemo ga sa glazbom!” Već 06. siječnja 1929. godine osnovan je akcioni odbor od tri člana, a to su bili: Juraj Nižić,  Adam Jurin i Ivan Huljev. Odbor odlučuje da se ide u skupljanje  ulja i šoldi  po Primoštenu i Stanovima za fond  seoske glazbe. Primoštenci su unatoč teškim vremena i neimaštine velikodušno odvojili i davali za kupnju instrumenata “ko ulja, ‘ko šoldi”. Oduševljenje tadašnjih primoštenaca da će dobiti svoju limenu glazbu možemo dočarati ovom rečenicom koju je izrekao pokojni Bonpulito Marku Skorinu Malenom kad je došao pitati ulja za glazbu u Pogreben. “Grabite, grabite koliko ‘oćete”. Treba naglasiti da se tada ulje cijenilo kao zlato.
17. siječnja 1928. godine akcioni odbor se obratio molbom i uglednom Općinskom upravitelju u Šibeniku da dobiju novčana sredstva potrebna za kupnju instrumenata, ali 29. siječnja 1929. godine dobivaju od upravitelja negativan odgovor, jer je  Općinsko Upraviteljstvo bilo u veoma lošem financijskom stanju. U dopisu je još pisalo: “Vaš je pothvat hvale vrijedan i mi ga najsrdačnije pozdravljamo”. Akcioni odbor ipak skuplja dovoljno novca za kupnju instrumenata, te odmah odlaze po njih u Češku i to u firmu Egipl Glasel Comoton. Instrumenti su stigli 26. 05. 1929. godine za Gospu od Karavaja.  Po njih se išlo u Šibenik brodom Dorđa Nižića,  a na povratku je instrumente čekao cijeli Primošten – svi su izašli vani dočekati instrumente. Tuklo se po tanburinu, pivalo, igralo kolo, a drugu nedjelju su instrumenti bili izloženi na Rudini tako da su ih svi mještani mogli vidjeti. Za prvog kapelnika primoštenske glazbe početkom lipnja stigao je Andro Santinella koji je dolazio iz Šibenika svaku srijedu popodne vježbati glazbu.
Glazba je održala svoj prvi nastup 10.12. 1929. godine za blagdan Gospe od Loreta, te od toga datuma  svira za sve crkvene i državne blagdane, a nastupalo se i u Šibeniku, Šušaku, Zagrebu.
Primoštenska glazba uspješno djeluje do 1941. godine. Dolaskom Talijana instrumenti bivaju oduzeti od glazbara tako da svaki rad  glazbe prestaje. Pisani ili bilo kakvi događaji vezani uz glazbu  od 1941. godine do kapitulacije talijanske vojske nema. Poslije kapitulacije glazbe neki instrumenti bivaju vraćeni te ih naši glazbari odnose sa sobom u NOB.
 

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 21 travnja, 2014 13:02